Every Product is a new journey that takes devotion and interest

سلام من علیرضا باستانی هستم، به دنیای من خوش آمدید!

نقش من در این دنیا هدایت کردن درست عناصری مانند رنگ‌ها، اَشکال، تصاویر، متن‌ها و … در مسیر درست است.

من با این عناصر همراه هستم تا با علاقه‌مندی مسیری جذاب و درستی داشته باشند.

توانایی‌های من

Content Marketing
Social Media Marketing
Copywriting
Web Design
WordPress
Graphic
Photography

برخی از همکاری‌های من